Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 102925Plannen | ruimtelijkOntwerp bestemmingsplan ‘Drechterland Zuid, tweede herziening’

Burgemeester en wethouders van Drechterland maken op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

Met ingang van donderdag 8 april 2021 zal gedurende zes weken het ontwerp bestemmingsplan ‘Drechterland Zuid, tweede herziening (NL.IMRO.0498.BPtweedeherzDTLZ-ON02) nogmaals ter inzage worden gelegd.

Bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan vormt een actualisering van de begrenzing en de planregels van het in het moederplan opgenomen weidevogelleefgebied, zulks conform de vigerende Omgevingsverordening NH2020 van de provincie Noord Holland.

Ter inzage

Dit plan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage vanaf 8 april 2021. U kunt de documenten op twee manieren bekijken:

  • 1.

    U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0498.BPtweedeherzDTLZ-ON02

  • 2.

    U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, 1616AV Hoogkarspel). U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte, 0228-534100 (tijdens kantooruren)

Zienswijzen

Een ieder kan vanaf 8 april 2021 gedurende zes weken een zienswijze indienen.

Schriftelijk: aan de gemeenteraad van Drechterland, Postbus 9, 1616 ZG in Hoogkarspel. Wij verzoeken u als onderwerp te vermelden ‘zienswijzen ontwerp bestemmingsplan ‘Drechterland Zuid, tweede herziening’. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Mondeling: voor het bespreken van de mogelijkheden voor het indienen van een mondelinge zienswijze neemt u contact op met afdeling Ruimte op het nummer 0228-534100.