Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het aanleggen van twee dammen t.b.v. nieuwbouwplan Hoogmadese Wetering, nabij Graaf Willem II laan en Theo Bosmanlaan te Hoogmade, W2021/110

 

Ontvangstdatum: 31 maart 2021

Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien (aanvraagformulier, tekeningen, rapporten en overige stukken die zijn ingediend bij de aanvraag). Maak een afspraak via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/internetafspraken voor het inzien van stukken.

 

In dit stadium kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Indien besloten wordt een omgevingsvergunning te verlenen, is er voor belanghebbenden een mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen. Blijkt na beoordeling, de aanvraag een uitgebreide procedure te zijn dan vindt op een later tijdstip de publicatie van het ontwerpbesluit plaats waarbij belanghebbenden de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen in te dienen.

 

Naar boven