Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2021, 102673Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Bouwen Hoofdstraat 22 te Peize, het vergroten van de woning;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning