Gemeenteblad van Bergeijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkGemeenteblad 2021, 102576Beschikkingen | aanvraagIngekomen aanvraag omgevingsvergunning, nabij Dommelsedijk in Westerhoven (sectie C nummer 752 en sectie C nummer 691), bouwen van een voetgangersbrug in het kader van de herinrichting van de Keersopperbeemden (gebiedsimpuls N69)

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

Nr.: BER-2021-0497

Datum ontvangst: 30 maart 2021

Omschrijving: nabij Dommelsedijk in Westerhoven (sectie C nummer 752 en sectie C nummer 691), bouwen van een voetgangersbrug in het kader van de herinrichting van de Keersopperbeemden (gebiedsimpuls N69)

Procedure

Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag (bij de uitgebreide procedure binnen 26 weken). Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. U kunt tegen een aanvraag geen zienswijze / bezwaar indienen. Zodra een (ontwerp)besluit is genomen wordt dit gepubliceerd. Bij de publicatie van het (ontwerp)besluit vermelden we hoe u zienswijze / bezwaar / beroep kunt indienen.