Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 102466Overige overheidsinformatieBekendmaking vaststelling Handhavingsuitvoeringsprogramma gemeente Voerendaal 2021

Burgemeester en wethouders van Voerendaal maken bekend op 30 maart 2021 te hebben vastgesteld het Handhavingsuitvoeringsprogramma gemeente Voerendaal 2021.

 

\Bezwaar

Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden ingediend.