Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 102100Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV), Kampvuurontheffing, Alpacafarm Vorstenbosch aan Leeghandseweg 12 in Vorstenbosch 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 maart 2021 besloten een kampvuur ontheffing te verlenen aan Alpacafarm Vorstenbosch aan Leeghandseweg 12 in Vorstenbosch

van 26-03-2021 tot 01-11-2021.

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.