Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 102065Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning voor Kapvergunning Laco Geleen BV, Kummenaedestraat 45, 6165BT Geleen

Locatie: Kummenaedestraat 45, 6165BT Geleen

Ontvangstdatum: 30 maart 2021

Kenmerk: 2021-002113

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • vellen van een houtopstand

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via https://balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.