Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 102050Beschikkingen | afhandelingSloopmelding gedeelte van de woning, Eindstraat 31, 6265 AD Sint Geertruid

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat de volgende melding is ingekomen, als bedoeld in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012, voor:

- het slopen van een gedeelte van de woning op het perceel Eindstraat 31, 6265 AD Sint Geertruid.

Tegen deze melding kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie moet u een afspraak maken via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u de stukken digitaal aanbieden. Neem hiervoor contact op met het KlantContactCentrum.

Eijsden-Margraten, 1 april 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans