Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 102015Beschikkingen | afhandelingSloopmelding voor het vervangen van een golfplaten dak van een loods, Einderweg 17 A, 6267 NS Cadier en Keer

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat de volgende melding is ingekomen, als bedoeld in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012, voor:

- het vervangen van een golfplaten dak van een loods op het perceel Einderweg 17 A, 6267 NS Cadier en Keer.

Tegen deze melding kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie moet u een afspraak maken via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u de stukken digitaal aanbieden. Neem hiervoor contact op met het KlantContactCentrum.

Eijsden-Margraten, 1 april 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans