Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 101764Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - melding Activiteitenbesluit milieubeheer - veranderen van de activiteiten - Harles 23, Vijlen

MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en Wethouders maken, gelet op artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer, bekend dat de volgende melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ingediend:

Harles 23 te 6294 NG Vijlen, voor het veranderen van de activiteiten. De melding is ingediend op

19-03-2021.

Genoemde melding met bijbehorende stukken ligt gedurende 6 weken na de in de aanhef van deze publicatie vermelde datum, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage bij het Klant Contact Centrum. Voor eventuele vragen met betrekking tot deze melding kunt u contact opnemen met de RUD Zuid-Limburg, telefoon 043-3897812.