Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 101698Beschikkingen | afhandelingBevestiging intrekking aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat te Gronsveld

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken ingevolge artikel 2.33 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning op eigen verzoek is ingetrokken:

-het uitkappen en opnieuw voegen van de monumentale buitenmuur het perceel Stationsstraat te Gronsveld (Z-HZ_WABO-2021-000990). Het intrekkingsbesluit is verzonden op 26 maart 2021.

 

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.

Eijsden-Margraten, 1 april 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans