Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2021, 10052Beschikkingen | aanvraag



Aanvraag omgevingsvergunning: Ina Boudier-Bakkerlaan 14, Zutphen

 

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Zaaknummer: 180692

Omschrijving: het uitbreiden van een woning

Locatie: Ina Boudier-Bakkerlaan 14, Zutphen

Datum ingekomen: 9 januari 2021

 

Deze aanvraag ligt ter inzage bij het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen. Iedereen kan zolang er nog geen besluit is genomen een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575.

 

 

 

Zutphen, 13 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Zutphen