Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 100460Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Wethouder Rebellaan 136 Barneveld, verlengen gebruik voormalig pand MHCB

 

Zaaknummer 2021W0788

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.