Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 100379Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Slangenburg 56 Barneveld, bouwen garage/berging

 

Zaaknummer 2021W0831

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.