Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 100356Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Narcissenstraat 22 Barneveld, kappen apenboom

 

Zaaknummer 2021W0811

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.