Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 10022Beschikkingen | aanvraagGemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een eik, Soerense Zand Noord 16 in Eerbeek

Binnengekomen aanvragen:

 

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Omschrijving:

Datum ontvangst:

Dossiernummer:

 

 

Soerense Zand Noord

16

6961RB

het kappen van een eik

10 januari 2021

2021-0551

 

 

 

Inzien aanvraag

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist. De beslissing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

Brummen, 13 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Brummen