Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 100012Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Platanenstraat 92 Zwartebroek, vergroten bestaande loods

 

Zaaknummer 2020W3017

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.