Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 100004Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Verbindingsweg 39 Voorthuizen, realiseren tijdelijke opslag

 

Zaaknummer 2021W0351

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.