Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 97990Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Rietbeemden 3, 5476 LC te Vorstenbosch

Datum ontvangst: 11-04-2020

 

Realisatie/bouw woning in het hoofdgebouw

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 22 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze