Gemeenteblad van Lingewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardGemeenteblad 2020, 97163Beschikkingen | aanvraagGemeente Lingewaard – aanvraag omgevingsvergunning - vervangen huidige 3 antennes - Langekerkstraat 10, Huissen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvragen een informatief karakter.

Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Zaakid: 1952124571

OLO-nummer: 5063181

Datum indiening: 1 april 2020

Omschrijving: vervangen huidige 3 antennes

Adres: Langekerkstraat 10 Huissen

Activiteiten: Bouwen, Monumenten Gem. of Prov. verordening