Definitief besluit omgevingsvergunning: Turftorenstraat 42, 9712 BR Groningen – Verbouwen van het gebouw, plaatsen nieuwe kap en achtergevel en interne verbouwing tot 3 zelfstandige appartementen (verzenddatum 06-04-2020, dossiernummer 201972372)

Het definitieve besluit ligt vanaf de dag na de na de publicatie datum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 tot 17.00 uur alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via htpps://eloket.groningen.nl of telefoonnummer 14 050.

Beroepschrift

De beroepstermijn van het definitieve besluit start op de dag na de publicatiedatum voor een periode van zes weken. Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden [en de indieners van de zienswijzen] een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de afdeling bestuursrecht van Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht .

Voorlopige voorziening

Een beroepsschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het indienen van beroep ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Groningen, 15 april 2020

Burgemeester en Wethouders

Naar boven