Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2020, 9545Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Voordeldonk 101 te Asten

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Voordeldonk 101 te Asten

het bouwen van een aanbouw 19-12-2019

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.