Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 9498Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Heideweg 1a, 5472 LC Loosbroek

Voor het veranderen van een conferentiecentrum annex groepsaccommodatie annex agrarisch bedrijf met productie en verkoop lokale producten is er een melding Activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 8.40 ingekomen.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar- /beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.