Gemeente Bergen, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Dr. van Steijnbos, kadastraal perceel sectie E, nr.128 in de Schoorlse Duinen in Schoorl, het omvormen van7,6 hectare dennenbos naar duingrasland, datum ontvangst 2 april 2020 (WABO2000677)

Op deze aanvraag is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken.Dit kan alleen tegen een besluit op de aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Naar boven