Aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden supermarkten Zon- en Feestdagen tot 1 juni 2020

Het College van de gemeente Landsmeer;

 

gelet op artikel 4 van de Winkeltijdenverordening 2014;

 

gelet op de coronamaatregelen die er toe leiden dat supermarkten moeten waarborgen dat hun klanten minstens 1,5 meter afstand houden tot elkaar en het personeel, dat eenvoudiger is als de openingstijden op zondag worden verruimd en klanten zich meer spreiden;

besluit:

 

het aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden supermarkten Zon- en Feestdagen tot 1 juni 2020 als volgt vast te stellen:

Artikel 1

De volgende dagen aan te wijzen waarop de openingstijden worden verruimd voor de supermarkten in Landsmeer:

  • 1.

    Eerste en Tweede Paasdag (zondag 12 april en maandag 13 april 2020 van 9:00u tot 19:00u.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden Eerste Paasdag, Tweede Paasdag en de zondagen tot en met 1 juni 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer op 7 april 2020.

Drs. D.D. (Dennis) Straat

Burgemeester

Ing. S.A.D.C. (Sabine) van Geffen

Gemeentesecretaris

Naar boven