Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 94034Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - De Loetenweg 10A in Amstelveen

Zaaknummer Z20-006943

Gemeente Amstelveen heeft op 7 april 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gevelpaneel aan het hoofdgebouw te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De locatie is De Loetenweg 10A in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.