Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 93826Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Weverwijk 15 in Leerbroek

De gemeente heeft op 7 april 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer OV-2020-0098 voor een omgevingsvergunning op locatie Weverwijk 15 in Leerbroek te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft het uitbreiden van 2 bedrijfsgebouwen.

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088 - 599 7053.