Plaatsen van 2 tuinhuisjes Louwerse Wegeling nummer 10 en 15

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het plaatsen van een tuinhuis op perceelnr. 10 en 15 bij Volkstuinvereniging Kweeklust, Louwerse Wegeling In Ritthem (26-03-2020)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven