Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2020, 93818Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Broekkant ong. Budel (BDL A 2871)

De gemeente heeft op 3 april 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OV 20041 voor een omgevingsvergunning op locatie Broekkant ong. Budel (BDL A 2871). De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Kap

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders vangemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van gemeente Cranendonck, www.cranendonck.nl. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 4 april 2020 en bedraagt 6 weken. Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.