Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2020, 93780Beschikkingen | afhandelingGemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend voor de verkoop van asperges en aardbeien, Waaistraat en de Markt te Cuijk

 

Standplaatsvergunning:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de A.P.V. door de gemeente Cuijk een standplaatsvergunning is verleend.

 

Voor : verkoop van asperges en aardbeienLocatie : op de vrijdagen op de Waaistraat (Maaskade) 5431 te Cuijk, op de zaterdagen

op locatie de Markt, 5431 te Cuijk (nabij apotheek)

Datum : Van 10 april t/m 27 juni 2020

Datum verzending : 6 april 2020

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.