Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 93464Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Oud Mijl 18 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-009603

Gemeente Amstelveen heeft op 6 april 2020 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de constructie, het plaatsen van een erker en het vernieuwen van de garage en deze als verblijfsruimte bij de woning betrekken. De locatie is Oud Mijl 18 in Amstelveen. De omgevingsvergunning is toegekend.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 7 april 2020 en bedraagt 6 weken.