Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 93433Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Watersteeg 14, 5476 KW te Vorstenbosch

Datum ontvangst: 06-04-2020

 

Realisatie/bouw woning in het hoofdgebouw

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch,15 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze