Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 92886Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen – aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken – Amsterdamseweg 568

Zaaknummer Z20-010957

De aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van de woning met de locatie Amsterdamseweg 568 is op 27 maart 2020 ingetrokken.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.