Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 92670Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Marketentster 24 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-016643

Gemeente Amstelveen heeft op 3 april 2020 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur. De locatie is Marketentster 24 in Amstelveen. De omgevingsvergunning is toegekend.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 4 april 2020 en bedraagt 6 weken.