Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2020, 92656Beschikkingen | afhandelingMelding Activiteitenbesluit Grensweg 23 in Gastel

Kennisgeving melding Activiteitenbesluit

Het college van Burgemeester en wethouders van Cranendonck maakt bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

Loonbedrijf A.H. Vermeulen gelegen aan Grensweg 23 te Gastel, het gaat om het veranderen van een stalsysteem in stal 1, het verwijderen van een dieseltank, het verminderen van het aantal stuks jongvee in stal 2 van 41 naar 15 stuks en het stallen van werktuigen

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met Lonneke Haak van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690369