Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 92640Beschikkingen | aanvraagGemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Amsterdamseweg 213 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-022438

Gemeente Amstelveen heeft op 5 april 2020 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het maken van extra binnenwandopeningen in een draagmuur. De locatie is Amsterdamseweg 213 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Reageren

Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar gemeente@amstelveen.nl onder vermelding van het zaaknummer. In een later stadium kunt u eventueel een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift indienen.