Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2020, 92523Beschikkingen | afhandelingGemeente Cuijk – Melding Besluit Lozen Buiten Inrichtingen voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem – Simon Homburgstraat 21A Cuijk

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen

 

Voor: het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Locatie: Simon Homburgstraat 21A, 5431 NN Cuijk

Datum ontvangen: 9 maart 2020

 

Tegen meldingen op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

 

U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.