Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 92481Beschikkingen | aanvraagKennisgeving verlengen beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning, realiseren extra verdieping, Assendorperdijk 100 en 102 (zaaknummer Z2019-00024245)

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat voor de volgende aanvraag de beslistermijn is verlengd met een termijn van maximaal zes weken:

Assendorperdijk 100 en 102 – voor het realiseren van een extra verdieping (2e etage), verzonden op 6 april 2020.