Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2020, 9244Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning, Halfweg, Dr Schaepmanstraat 16, 1165 GP, realiseren van Bed & Breakfast, 09-01-2020, zaaknummer 3445843, olonummer 4865915.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.