Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 91957Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Laag-Beugt ong. sectie E 3134 te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 06-04-2020

 

Oprichten woonhuis met bijgebouw

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch,15 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze