Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 91883Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 25 maart 2020 tot en met 1 april 2020 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Schansweg 23, Klundert

verbouwen van het bijgebouw

26 maart 2020

Achterdijk tegenover nummer 59, Zevenbergen

aanleggen en veranderen van de bestaande inrit

26 maart 2020

Kleine Singel tegenover Koningin Wilhelminalaan 4, Willemstad

plaatsen van een informatiepaneel

26 maart 2020

Buisleidingenstraat nabij Keteldiep, Klundert

bouwen van een afsluiterkooi

1 april 2020

Kastanjelaan 15, Fijnaart

plaatsen van een houten overkapping

1 april 2020

Zevenbergseweg 14, Klundert

wijzigen van de eerder verleende vergunning (fundering)

1 april 2020

Huizersdijk 20, Zevenbergen

legaliseren van een wasplaats

26 maart 2020

Hofstraat 1, Willemstad

plaatsen van een tochtportaal

30 maart 2020

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.