Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 91862Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

 

 • 1.

  De Hil 12 in Zevenbergen

 • 2.

  Achterdijk 121 in Zevenbergschen Hoek

 • 3.

  Orionweg 4 in Moerdijk

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

 • 1.

  Graanweg 17 in Moerdijk, door Van der Heijden Nistelrode B.V.

De puinbreker zal in werking zijn in de periode van 4 mei t/m 4 augustus 2020, voor naar verwachting hoogstens zes dagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.