Gemeenteblad van Hollands Kroon

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonGemeenteblad 2020, 91546Overige overheidsinformatieKennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Groetpolderweg 9, Lutjewinkel

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon maakt bekend dat op 25 maart 2020 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Van der Bel Recycling Bv, voor het mobiel breken van materiaal op het adres Groetpolderweg 9 in Lutjewinkel. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 15 april 2020 tot en met 15 juli 2020. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal 7 werkdagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.

Informatie

Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij OD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer 088 – 102 13 00.