Sloopmelding: Eeldersingel 36a, 9726 AS Groningen – intern slopen pand (ontvangstdatum 30-03-2020, dossiernummer 202071777)

Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen beroep of bezwaar worden ingediend. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Loket Bouwen en Wonen van de Gemeente Groningen, telefoon 14 050 of langskomen op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur (vrije inloop) en tussen 13.00 en 17.00 uur ‘s middags op afspraak.

Groningen, 8 april 2020

Naar boven