Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over: Naamgeving openbare ruimten (Vaststellen Cor Thesingbrug in West)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op :

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 7 van de Verordening basisinformatie 2018,

Brengen ter algemene kennis dat zij

 

 • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 30 augustus 2019

 • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van het stadsdeel West van 5 november 2019

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

 

Cor Thesingbrug (BAG- type kunstwerk)

 

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2020

De voorzitter

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Bijlage 1: Situatietekening

 

Toelichting

 

Cor Thesing heeft in de oorlogsperiode in het verzet gezeten waar hij veel mensen heeft geholpen door ze aan onderduikadressen en etensbonnen te helpen. Voor zijn hulp heeft hij ook een verzetskruis gekregen. In zijn latere leven heeft hij jarenlang vrijwilligerswerk gedaan, in het bijzonder in de Spaarndammerbuurt.

 

Een vaststelling van naamgeving voor openbare ruimten is een feitelijke handeling en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dus niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Naar boven