Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2020, 9108Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning - Brandveilig gebruik van het pand - Graafstraat 39, Schin op Geul

Burgemeester & Wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend dat zij op grond van artikel 3.8 Wabo de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor: het brandveilig gebruik van het pand

Locatie: Graafstraat 39, 6305 BD Schin op Geul

Ontvangst: 18 december 2019 (DMS 099479688 en OV 2019-001848)

 

Ingediende aanvragen liggen nog niet ter inzage.