Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2020, 90612Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Keunenhoek 29 in Budel

De gemeente heeft op 31 maart 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OV 19199 voor een omgevingsvergunning op locatie Keunenhoek 29 in Budel. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders vangemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van gemeente Cranendonck, www.cranendonck.nl. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 1 april 2020 en bedraagt 6 weken. Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.