Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 9044Beschikkingen | afhandelingDrank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, Kantje 16, 5388 XB Nistelrode.

De burgemeester heeft ontheffing verleend voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken op:

24 januari 2020 van 19.00 uur tot 01.30 uur

25 januari 2020 van 20.00 uur tot 01.30 uur

Tijdens het evenement Party Rush/Klompenrock.

Het besluit is verzonden op 15 januari 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 15 januari 2020