Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2020, 90364Beschikkingen | afhandelingBesluit aanvraag omgevingsvergunning 't Winkel 6 a in Soerendonk buiten behandeling

De gemeente heeft op 31-3-2020het besluit genomen om de aanvraag met zaaknummer OV 19194 voor een omgevingsvergunning op het adres 't Winkel 6 a in Soerendonk niet in behandeling te nemen.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van gemeente Cranendonck, www.cranendonck.nl. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 1-4-2020en bedraagt 6 weken.