Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 9018Beschikkingen | afhandelingDrank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, Heilige Stokstraat 1, 5473 GK Heeswijk-Dinther

De burgemeester heeft ontheffing verleend voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken op:

21 februari van 18.30 uur tot 01.30 uur

22 februari van 14.00 uur tot 01.30 uur

23 februari van 15.00 uur tot 01.30 uur

24 februari van 13.30 uur tot 01.30 uur

25 februari van 13.30 uur tot 01.30 uur

Tijdens het Jeugdcarnaval.

Het besluit is verzonden op 14 januari 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 10 januari 2020